noclegiatrakcje
polecane atrakcje
KOCIEWIE - zabytki
Fara świętego Krzyża jest jednym z najmonumentalniej rozbudowanych kośćiołów miejskich Pomorza Gdańskiego. Pierwotnie trzynawowa hala z wydłużonym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium, w wyniku dalszej rozbudowy w XV wieku otrzymała dwa rzędy kaplic bocznych oraz boczny, dodatkowy chór, zwiększając wybitnie swoją powierzchnię. Potężna wieża zachodnia w swojej surowej, dolnej części pochodząca zapewne z XIII wieku, otrzymała w późniejszych czasach obecną, drewnianą nadbudowę, trafnie nawiązującą do pierwotnych zwieńczeń gotyckich wież kościołów pomorskich. Dużą stratą dla bryły budowli stało się obniżenie dachów naw i prezbiterium, niegdyś dużo wyższych, stało się to w XIX wieku. Szerokie, typowe dla kościołów miejskich tego terenu wnętrze nakrywają szczęśliwie zachowane gotyckie sklepienia gwiaździste i krzyżowe.
Poklasztorny kościół dominikański pod wezwaniem Św.Stanisława Kostki.Ufundowany przez księcia pomorskiego Mestwina,który sprowadził do miasta zakon dominikanów.Kościół jest budowlą gotycką. Jednonawowy,z wydłużonym i wielobocznie zamkniętym prezbiterium.Posiada dekoracyjne oszkarpowanie części wschodniej,a w korpusie nawowym systemem typowy dla Gdańska.Wnętrze powiększone kosztem wciągnięcia skarp do wnętrza.Dało to efek zubożenia zewnętrznych ścian budowli. Elewacja zachodnia: wysoka i głęboka ostrołukowa wnęka, kryjąca główne wejście i nadwieszoną nad nią smukłą ośmioboczną wieżyczkę. Bogate w rysunku siatkowe sklepienia otrzymał kościół na przełomie XVI i XVII w,,prawdopodobnie po spaleniu w czasie wojny Batorego z Gdańskiem.Charakterystyczne dla kościoła nieregularności w planie -skrzywienie i przesunięcie osi prezbiterium.Nawy podyktowane zostały usytuowaniem na samym brzegu szkarpy wiślnej i skomplikowanym przyleganiem zabudowań klasztornych.Z dawnym klasztorem związane jest także ciekawe rozczłonkowanie wnękami północnej ściany kościoła.Kościół budowano do końca XIV wieku.
Zamek w  został zbudowany przez Krzyżaków. Początek jego budowy przypada na rok 1283. Usytuowany przy wysokiej krawędzi doliny Wisły i ujściowego odcinka doliny Wierzycy.Prawa miejskie uzyskał Gniew w 1297 roku. W roku 1464 został zdobyty przez wojska Kazimierza Jagiellończyka. W czasie wojny szwedzko-polskiej w roku 1626 zajęli go Szwedzi, którzy ponownie w latach 1655-1656 opanowali zamek i miasto. Zamek został zniszczony. W latach 1667-1696 godność starosty pełnił tu JanIII Sobieski. W tym okresie zbudowano obok zamku osobną rezydencję. Budynek ten zwany jest dziś „Pałacem Marysieńki”. W okresie XVII-XVIII wieku zamek był kilkakrotnie przebudowywany. Po zakończeniu I wojny światowej wraz z miastem znalazł się na terenie nowo powstałego państwa polskiego. W lipcu 1921 roku zamek spłonął. Prawdopodobnie ktoś podpalił celowo. Zamek miał drewnianą konstrukcję dachu i drewniane stropy,które paliły się jak pochodnie. Kompletnemu zniszczeniu uległy trzy skrzydła zamku, ocalało tylko skrzydło południowe.Dziś stanowił własność Skarbu Państwa.W okresie okupacji Niemcy utworzyli obóz przejściowy dla jeńców. Po wojnie zamek jako ruina przekazany do konserwacji. W roku 1969 ukończono budowę dachu i korony murów.Teraz odbudowane pomieszczenia adaptowano na cele socjalno-kulturalne. W skrzydle południowym znalazły się: sala koncertowa, pokoje gościnne, biblioteka i część gastronomiczna.
polecane noclegi
KOCIEWIE - agroturystyka
agroturystyka
agroturystyka
agroturystyka

kociewie

Region kulturowy na Pomorzu Gdańskim, położony na lewym brzegu Wisły w dorzeczu Wdy i Wierzycy... Są to pagórkowate tereny z kompleksami leśnymi, przełomowymi odcinkami rzek oraz malownicze jeziora. Kociewie jest niezwykle atrakcyjnym turystycznie regionem, z zamkami pokrzyżackimi, starymi miastami i zabytkami architektury przemysłowej...