noclegiatrakcje
polecane atrakcje
ŻUŁAWY - przyroda
Zlewisko trzech rzek w Krępcu
Zlewisko trzech rzek: Motławy, Starej Raduni i Czarnej Łachy
ŻUŁAWY - zabytki
Zabytkowa brama dzwonnica w Wiślinie
Wykonana w 1792 roku przez Jakuba Jentzna, została ufundowana przez sołtysa z Dziewięciu Włók. Dzwonnica jest konstrukcji drewnianej, oszalowanej deskami. Półkoliste otwory bramne posiadają dwuskrzydłowe wrota. Piętro nakryte jest czterospadowym dachem zwieńczonym iglicą. Dzwonnica stoi w miejscu nie istniejącego gotyckiego kościoła i przyległego do niego cmentarza. Decyzją z dnia 27 października 1973 roku dzwonnicę wpisano do rejestru zabytków. Budowla została wyremontowana w 2006 roku.
Kościół w Koszwałach z zabytkowymi płytami nagrobnymi.
Pod koniec lat 90-tych XX wieku, w centrum Koszwał, w miejscu dawnego kościoła luterańskiego stanął obiekt sakralny o stylizowanych cechach gotyckich. Na zewnętrznych ścianach kościoła stworzono lapidarium 5 zabytkowych płyt nagrobnych, które zostały przypadkowo odnalezione w 1998 r. Płyty z XVII i XVIII wieku były umieszczone w posadzce ówczesnego luterańskiego kościoła, nad kryptami najzamożniejszych gospodarzy, tzw. gburów. Przy każdej z nich znajduje się tablica informująca do jakiej rodziny należała płyta, kto spoczywał w krypcie oraz kiedy zmarł.
Lapidarium płyt nagrobnych w Koszwałach
Dawni mieszkańcy Koszwał byli ludźmi zamożnymi. Jednym z przejawów ich bogactwa, obok domów podcieniowych są również kamienne płyty nagrobne z XVI - XVIII wieku. Niegdyś przykrywały one wnętrza rodzinnych grobowców najzamożniejszych gospodarzy we wsi. Płyty te były nie mniej okazała od tych, które w tym samym czasie zamawiali dla siebie średniozamożni gdańscy mieszczanie. Od tamtych różni je tylko to, że zamiast herbów rodzinnych umieszczali na nich znaki własnościowe swoich gospodarstw lub ozdobne inicjały. Na przełomie XVII i XVIII wieku ze względów sanitarnych zaprzestano chowania zmarłych w grobowcach wewnątrz kościołów. Prawdopodobnie podczas remontu nieistniejącego kościoła w Koszwałach znajdujące się w nim krypty zasypano a płyty nagrobne przeniesiono na zewnątrz świątyni. Zostały one ponownie odkryte w 1998 roku w trakcie prac budowlanych przy nowym kościele, a następnie poddane konserwacji i rekonstrukcji. W lapidarium znajduje się między innymi płyta nagrobna Przysiężnego Grobelnego z Żuławy Steblewskiej.
ŻUŁAWY - aktywnie
Krępiec malownicza wieś Żuław Gdańskich
Nazwa wsi pochodzi od krępy - suchej wyniosłości wznoszącej się ponad moczarami. Jedna z najstarszych informacji na temat Krępca pochodzi z 1338 roku. W XV wieku we wsi istniał majątek należący do gdańskiego szpitala św. Elżbiety i zakonu brygidek. Od II połowy XVI wieku wieś zamieszkiwali poza rodowitymi mieszkańcami osadnicy holenderscy, głównie menonici, sprowadzeni tu w celu rekultywacji gruntów po gwałtownych powodziach. Po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańska, wieś zarówno latem jak i zima słynęła jako miejsce niedzielnego wypoczynku dla mieszkańców Gdańska i turystów. Po rzece regularnie pływał niewielki statek turystyczny, kursował prom, można było wynająć łodzie wiosłowe, zaś zima odwiedzający jeździli po rzece na łyżwach. We wsi zobaczyć można domy podcieniowe oraz pomenonickie zagrody. W Krępcu rzeka Motława łączy się, z największym ze swych dopływów, Starą Radunią, oraz mniejszą rzeką Czarną Łachą. Z tego względu miejscowość ta cieszy się popularnością wśród wędkarzy. Przez wieś przebiegają trzy szlaki turystyczne: Szlak Menonitów, Szlak Motławski i Szlak Kajakowy.
Nowoczesna przystań żeglarska w Błotniku.
Przystań w Błotniku jest częścią Żeglarskiej Wielkiej Pętli Żuławskiej, która wiedzie od Gdańska przez Błotnik do Białej Góry, Malborka, Elbląga, portów Zalewu Wiślanego i przez Szkarpawę oraz Przegalinę do Błotnika. Oficjalne otwarcie przystani nastąpiło 4 czerwca 2012 roku. Przystań znajduje się na początku Martwej Wisły. Budynek klubowy usadowiono na palach nad wodą. Na brzegu jest rozległy parking i plac na jachty, które mogą tu zimować. Miejsca do cumowania jachtów przy długich pomostach mają zasilanie w wodę pitną oraz energię elektryczną. Przed inauguracją sezonu żeglarskiego 2013 spodziewane jest otwarcie 23-metrowej wieży widokowej Żuławskie Oko. Z wieży widoczne będą nadbałtyckie plaże na Wyspie Sobieszewskiej, ujście Wisły oraz Żuławy wraz z infrastrukturą melioracyjną i kanałami odwadniającymi.
polecane noclegi
ŻUŁAWY - agroturystyka
agroturystyka
ŻUŁAWY - hotel
hotel