żuławy

Żuławy Wiślane wchodzą w skład Pomorza Gdańskiego, obejmują rozległą równinę deltową Wisły z licznymi kanałami rzecznymi i odwadniającymi. Obszar Żuław Wiślanych stanowi dla oka ludzkiego płaską równinę, wznoszącą się niewiele ponad poziom morza. Jedynie specjalistyczna mapa pokazuje różnice w wysokości i istnienie powierzchni położonych poniżej poziomu morza, tworzących obszary depresyjne. Płaski obszar jest niezwykle atrakcyjny turystycznie, stwarza warunki do żeglugi śródlądowej i aktywnej turystyki rowerowej. Podczas wycieczek zobaczysz wiele zabytków architektury ludowej, średniowiecznych kościołów gotyckich, zabytków hydrotechnicznych i przepięknych widoków...
noclegiatrakcje
-
1/7
+
kaszubyżuławykociewiebory tucholskiepowiślenad morzem

żuławy - polecane atrakcje

natura
Zlewisko trzech rzek: Motławy, Starej Raduni i Czarnej Łachy
opismapaqrcode
zabytki
Wykonana w 1792 roku przez Jakuba Jentzna, została ufundowana przez sołtysa z Dziewięciu Włók. Dzwonnica jest konstrukcji drewnianej, oszalowanej deskami. Półkoliste otwory bramne posiadają dwuskrzydłowe wrota. Piętro nakryte jest czterospadowym dachem zwieńczonym iglicą. Dzwonnica stoi w miejscu nie istniejącego gotyckiego kościoła i przyległego do niego cmentarza. Decyzją z dnia 27 października 1973 roku dzwonnicę wpisano do rejestru zabytków. Budowla została wyremontowana w 2006 roku.
opismapaqrcode
Zabytkową atrakcją i wizytówką Koszwał jest dom podcieniowy z 1792 roku. Jest to najlepiej znany obiekt zabytkowy na terenie gminy. Ozdobą domu są przede wszystkim trzy bogate szkieletowe szczyty wypełnione małą cegłą, tzw. holenderką. Jego podcień wsparty jest na siedmiu słupach. Do sieni prowadzą barokowe drzwi. Układ wnętrza, z niewielkimi zmianami, jest pierwotny. Dodatkowym elementem dekoracyjnym są dwa potężne kasztanowce rosnące po obu stronach podcienia.
opismapaqrcode