InstagramYoutubeFacebook
25
W 2006 roku na Placu Kaszubskim odsłonięto rzeźbę o kształcie ławeczki. Siedząca na niej para staruszków w kaszubskich strojach to Elżbieta i Jakub Scheibowie. Jakub Scheibe był gdyńskim rybakiem, który po powrocie z Ameryki stał się bardzo zamożnym człowiekiem, a mimo to powrócił do swojego zawodu i codziennie wypływał w morze na połów. Z wysokiego narożnika domu jego zona Elżbieta każdego dnia wypatrywała powrotu męża do domu.
opismapaqrcode
Została ufundowana w XVII wieku przez rajców gdańskich. Projekt figury Neptuna zaprojektował Abraham van den Blocke, najwybitniejszy architekt Gdańska z tamtego okresu. Jej obecny wygląd pochodzi z czasów przebudowy i odnowienia w XVIII wieku. Posąg Neptuna został odlany w 1615 roku. Manierystyczna w swym wyglądzie figura boga mórz jest zbudowana w oparciu o łamaną linię, przeznaczona do oglądania ze wszystkich stron. Głowa Neptuna przypomina głowę z posągu konnego Marka Aureliusza, zaś tors jest nawiązaniem do Torsu Belwederskiego. Powyższe analogie świadczą o tym, że fontanna jest jednym z nielicznych przykładów obecności rzeźby antycznej w architekturze Gdańska. Na wspaniałej kracie pochodzącej z 1634 roku, odnowionej około połowy XVIII wieku, miasto umieściło wykute z żelaza i złocone polskie orły. Orły te usunięto w okresie międzywojennym. W czasie II wojny światowej fontannę rozmontowano i przechowano poszczególne jej części. Znaleziono je wszystkie z wyjątkiem trzonu pod czaszę. W 1954 roku zakończono montaż fontanny i uruchomiono ją w dniu 22 lipca. Stanowi ona jeden z najpiękniejszych akcentów plastycznych Królewskiej Drogi. W kwietniu 1988 roku, podczas dorocznej konserwacji, na polecenie władz Gdańska, zakryto posągowi przyrodzenie listkiem.
opismapaqrcode
Galeria znajduje się w historycznym budynku dawnej łaźni miejskiej, który zaskakuje swoim niecodziennym kształtem, przypominającym piec kąpielowy. Od 1989 roku obiekt ten pełni funkcję Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Jego głównym celem jest prezentacja i szerzenie powszechnych wartości sztuki współczesnej, będącej integralną częścią światowego dziedzictwa kultury. Poprzez eksponowanie najnowszych tendencji w sztuce, reagowanie na obecne zjawiska kulturalno-cywilizacyjne oraz prowadzenie edukacji w tym kontekście, galeria angażuje się w organizację wystaw, artystyczne wymiany, innowacyjne programy edukacyjne, konferencje naukowe, wykłady, koncerty i pokazy filmowe.
opismapaqrcode
Znajdujący się w Parku Rady Europy pomnik "W hołdzie zesłańcom Sybiru" został odsłonięty w 2004 roku w 65 rocznicę wejścia armii sowieckiej do Polski. Projekt Marii Jasińskiej, Emilii Kaus i Mirosława Laszka przedstawia pęknięty kamień z krzyżem i nazwami miast do których zostali wysiedleni Polacy.
opismapaqrcode
Rzeźba "Fotel Kinomana" została odsłonięta w 1999 roku. Rzeźbę tworzą odlane w metalu kadry taśmy filmowej, z których każdy upamiętnia kolejnego zdobywcę nagrody głównej odbywającego się w Gdyni Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
opismapaqrcode
Pomnik Josepha Conrada, a właściwie Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego, pisarza i marynisty polskiego pochodzenia, stoi na końcowym odcinku Molo Południowego. Jest on autorstwa Danuty i Zbigniewa Kosedów i został odsłonięty w 1976 roku. Wybitna twórczość Korzeniowskiego pozostaje zjawiskiem odosobnionym w literaturze światowej, łącząc w sobie nurt romantyzmu z pozytywizmem. Pływając jako marynarz na wielu statkach, zwiedził porty: w Australii i Oceanii, na Dalekim Wschodzie i Ameryce Środkowej. Był też kapitanem statku parowego kursującego po Kongo (podróż 1890). W 1894 roku zrezygnował ze służby w marynarce i osiadł na stałe pod Londynem. W roku 1889 zaczął pisać swoją pierwszą powieść, Szaleństwo Almayera, która ukazała się drukiem sześć lat później (29 kwietnia 1895). Jednak mimo uznania krytyki nie był pisarzem znanym - dopiero w 1916 roku wraz z ukazaniem się Gry losu zdobył popularność i wydobył się z nękających go problemów finansowych. Wszystkie jego książki są oparte na wątkach autobiograficznych, na tym, co Conrad przeżył, usłyszał lub zobaczył podczas swych podróży. Choć jest uznawany za jednego z największych stylistów w całej angielskiej literaturze, to do końca życia mówił po angielsku z silnym obcym ("polskim") akcentem.
opismapaqrcode
Rzeźba morświna, jedynego żyjącego w Bałtyku ssaka z rodziny waleni, odsłonięta została 5 kwietnia 2006 roku. Odlana z brązu rzeźba przedstawia ssaka morskiego w jego naturalnej wielkości i przypomina wszystkim oglądającym iż morświny nadal są w Bałtyku i potrzebują ludzkiej pomocy, by być tam dalej. Morświn, obok orki i delfinów należy do podrzędu waleni i jest jedynym gatunkiem stale zasiedlającym Bałtyk. Morświnów w Bałtyku jeszcze 80 lat temu było tyle, że można było je zobaczyć ze Skweru Kościuszki. Dziś zostało ich tylko około 600 sztuk.
opismapaqrcode
Pomnik autorstwa Ireny Loroch odsłonięto 25 czerwca 1988 roku. Poświęcony jest marynarzom i rybakom, którzy zginęli na morzu.
opismapaqrcode
Rzeźba zatytułowana "Powrót do domu" ("Coming Home") została wykonana przez amerykańską artystkę Louise McDowell, a ufundowało ją Seattle-Gdynia Sister City Association. Rzeźba jest prezentem od mieszkańców zaprzyjaźnionego miasta Seattle i symbolizuje więzi, jakie łączą Gdynię z jej amerykańskim miastem siostrzanym. Przedstawia ona dwa łososie srebrzyste, które płyną w jednym kierunku, ku wspólnemu celowi.
opismapaqrcode
Pomnik przedstawia Antoniego Abrahama, znany jako promotor polskości Pomorza i aktywny działacz społeczny Kaszub, często określany mianem "króla Kaszubów". Antoni Abraham urodził się 19 grudnia 1869 roku w osadzie Zdrada koło Mechowa w ubogiej rodzinie komornika Jana Abrahama i jego żony Franciszki z domu Czap. Edukację zdobywał w pruskiej szkole powszechnej w Mechowie i Leśniewie. Już od młodości regularnie uczestniczył w pielgrzymkach na Kalwarię Wejherowską. W młodych latach Abraham wędrował po Kaszubach, pracując dorywczo w różnych gospodarstwach rolnych, leśnych, rybnych i przemysłowych.W okolicach 1889 roku Antoni Abraham osiedlił się w Pryśniewie, gdzie w 1889 roku poślubił Matyldę Paszke (1860-1924). Mieli dwóch synów i trzy córki, z których jedna zmarła w młodym wieku. Chociaż synowie Abrahama uważali się za Prusaków i obaj zginęli podczas I wojny światowej jako żołnierze, Abraham zaangażował się w działalność na rzecz polskości.W 1908 roku, mieszkając w Sopocie, podpisał weksel zabezpieczający długi niemieckiego znajomego. Kiedy ten nie uregulował swoich zobowiązań, Abraham został obciążony długami, co doprowadziło go do bankructwa. Stracił swoje majątki w Sopocie, a to zdarzenie prawdopodobnie zwiększyło jego antyniemieckie nastawienie.Antoni Abraham brał udział w powitaniu polskich wojsk w Wejherowie, a później prawdopodobnie uczestniczył w symbolicznym akcie "Zaślubin Polski z Morzem" w Pucku, gdzie przywitał generała Hallera i obdarował go tabaką. Jednak szybko zawiódł się na nowej rzeczywistości, w której Kaszuby były zepchnięte na margines.Pomnik Antoniego Abrahama został zainicjowany przez Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i ufundowany przez społeczność, firmy i instytucje z Gdyni, Kaszub i Pomorza. Oficjalne odsłonięcie i poświęcenie miało miejsce 23 czerwca 2001 roku. Pomnik ma wysokość 4 metrów, a jego cokół zawiera napis: "Antoni Abraham 1860-1923 Syn Ziemi Kaszubskiej - Bojownik o jej polskość". Autorem pomnika jest Stanisław Szwechowicz.
opismapaqrcode
Ta dwumetrowa rzeźba autorstwa Adama Dawczaka-Dębickiego przedstawia chłopca, który dyryguje falami. Wykonana została z brązu i umiejscowiono ją na wysuniętej 40 metrów w głąb Morza Bałtyckiego dalbie, na wysokości Akwarium Gdyńskiego. Została odsłonięta w dniu 01.05.2009 roku.
opismapaqrcode
Pomnik generała Mariusza Zaruskiego (1867-1941), pioniera polskiego żeglarstwa i wychowania morskiego znajduje się przy nabrzeżu basenu jachtowego - Marina Gdynia. Monument został odsłonięty 3 czerwca 1984 roku, z okazji 60-lecia Yacht Klubu Polski.
opismapaqrcode
Eugeniusz Kwiatkowski (ur. 30 grudnia 1888 w Krakowie, zm. 22 sierpnia 1974 w Krakowie) – polski wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu II Rzeczypospolitej. w Gdyni jest traktowany jako jedna z bardziej zasłużonych postaci dla rozwoju miasta. Dzięki niemu w błyskawicznym tempie rozpoczęła się budowa gdyńskiego portu, który stał się dla międzywojennej Polski oknem na świat. Poza budową portu przyczynił się do powstania polskiej floty handlowej, uwalniając Polskę od opłacania obcych armatorów. Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego odsłonięto 1 października 1994 roku na skwerku przy ul. 10 Lutego. Po zbudowaniu na skwerku centrum handlowego im. Kwiatkowskiego pomnik przeniesiono i ustawiono tuż przy głównym wejściu. Inicjatorem budowy pomnika było Towarzystwo Miłośników Gdyni, autorem projektu – Stanisław Szwechowicz.
opismapaqrcode