InstagramYoutubeFacebook

Pomnik Króla Kaszubów

kulturalnie
Preview
Preview

Pomnik przedstawia Antoniego Abrahama, znany jako promotor polskości Pomorza i aktywny działacz społeczny Kaszub, często określany mianem "króla Kaszubów". Antoni Abraham urodził się 19 grudnia 1869 roku w osadzie Zdrada koło Mechowa w ubogiej rodzinie komornika Jana Abrahama i jego żony Franciszki z domu Czap. Edukację zdobywał w pruskiej szkole powszechnej w Mechowie i Leśniewie. Już od młodości regularnie uczestniczył w pielgrzymkach na Kalwarię Wejherowską. W młodych latach Abraham wędrował po Kaszubach, pracując dorywczo w różnych gospodarstwach rolnych, leśnych, rybnych i przemysłowych.

W okolicach 1889 roku Antoni Abraham osiedlił się w Pryśniewie, gdzie w 1889 roku poślubił Matyldę Paszke (1860-1924). Mieli dwóch synów i trzy córki, z których jedna zmarła w młodym wieku. Chociaż synowie Abrahama uważali się za Prusaków i obaj zginęli podczas I wojny światowej jako żołnierze, Abraham zaangażował się w działalność na rzecz polskości.

W 1908 roku, mieszkając w Sopocie, podpisał weksel zabezpieczający długi niemieckiego znajomego. Kiedy ten nie uregulował swoich zobowiązań, Abraham został obciążony długami, co doprowadziło go do bankructwa. Stracił swoje majątki w Sopocie, a to zdarzenie prawdopodobnie zwiększyło jego antyniemieckie nastawienie.

Antoni Abraham brał udział w powitaniu polskich wojsk w Wejherowie, a później prawdopodobnie uczestniczył w symbolicznym akcie "Zaślubin Polski z Morzem" w Pucku, gdzie przywitał generała Hallera i obdarował go tabaką. Jednak szybko zawiódł się na nowej rzeczywistości, w której Kaszuby były zepchnięte na margines.

Pomnik Antoniego Abrahama został zainicjowany przez Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i ufundowany przez społeczność, firmy i instytucje z Gdyni, Kaszub i Pomorza. Oficjalne odsłonięcie i poświęcenie miało miejsce 23 czerwca 2001 roku. Pomnik ma wysokość 4 metrów, a jego cokół zawiera napis: "Antoni Abraham 1860-1923 Syn Ziemi Kaszubskiej - Bojownik o jej polskość". Autorem pomnika jest Stanisław Szwechowicz.