InstagramYoutubeFacebook
24
Kościół p.w. Michała Archanioła w Tuchomiu zbudowany został w latach 1905-1906. Kościół murowany z cegły, na fundamentach kamiennych, otynkowany, dach kryty dachówką ceramiczną. Kościół posiada neobarokową wieżę krytą blachą miedzianą. Wyposażenie: ołtarze współczesne, droga krzyżowa z czasów budowy kościoła, organy, empora, chrzcielnica, konfesjonały, dwa dzwony. Kościół wraz z otoczeniem w dniu 19 marca 1960 roku został wpisany do rejestru zabytków.
opismapaqrcode
Gotycka warownia posiadająca trzy okrągłe baszty (Młyńską, Różaną i Polną) oraz czworoboczną wieżą Prochową (zniszczona w czasie wojen szwedzkich i odbudowaną dopiero w okresie międzywojennym) została zbudowana w latach 1398-1405. Zamek w okresie swej świetności pełnił rolę strażnicy granicznej, siedziby administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego podążającego do stolicy państwa krzyżackiego - Malborka. Główny i najstarszy gotycki budynek, tzw. Dom Zakonny (obecnie muzeum) znajduje się w północno-zachodniej części zamku. W latach 1560-1570 książęta pomorscy przeprowadzili gruntowną przebudowę bytowskiej warowni.W 1656 roku zamek został całkowicie zniszczony przez wojsko szwedzkie. Po przebudowie pełnił funkcję letniej rezydencji książąt zachodniopomorskich -Gryfitów. W latach 30. XX w. niemieckie władze państwowe przeznaczyły zamek na ośrodek szkoleniowy i schronisko dla młodzieży. Pierwotnie zamek w Bytowie wzniesiony został w stylu gotyckim. Obecnie, z wyjątkiem dużych fragmentów murów zewnętrznych, większość obiektów pochodzi z przebudowy XVI-wiecznej lub zostało zrekonstruowanych już w XX w. obecnie mają swoją siedzibę Bytowskie Centrum Kultury, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, bractwa rycerskie, biblioteki: miejska i pedagogiczna oraz hotel. Zamek należy do utworzonego na Pomorzu „Szlaku Zamków Gotyckich”.
opismapaqrcode
Kościół wybudowano w latach 1730-1733 w stylu późnego baroku jako zbór ewangelicki w miejscu wcześniej istniejącego obiektu, spalonego w 1719 r. Świątynię często przebudowywano. W 1904 roku do budynku kościoła dobudowano wieżę z małym wierzchołkiem. Od roku 1917 do 1927 wieża kościoła miała płaskie zwieńczenie. Kolejny remont kościoła wykonano w 1922 r. Przerobiono m.in. późnobarokowy ołtarz z około 1730 r. pierwotnie posiadający ambonę z bogatym zwieńczeniem w formie baldachimu. Od 1927 r. wieża posiada swój dzisiejszy kształt (charakterystyczny hełm). Na początku XXI w. kościół przeszedł gruntowną modernizację: od strony północnej kościoła dobudowano zakrystię, naprawiono i odrestaurowano zegar na wieży kościelnej, odnowiono elewacje, zakupiono nowe mosiężne żyrandole i stacje drogi krzyżowej, ułożono posadzkę z marmuru, zamontowano stylizowaną mosiężną balustradę, z nowym krzyżem w prezbiterium. Kościół otrzymał nowe ławki, ołtarz, ambonę.
opismapaqrcode
Jest to trójkondygnacyjny budynek mieszkalny wybudowany w 1905 w stylu secesyjnym. W latach 1985-1987 kamienica została zaadaptowana na cerkiew.
opismapaqrcode
Samolot LIM 29 w 1989 roku został podarowany mieszkańcom Miastka przez Mirosława Hermaszewskiego - pierwszego i jedynego w dotychczasowej historii Polaka, który odbył lot w kosmos. Na pamiątkowej tablicy wyryto napis "Ku chwale polskich skrzydeł w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej – mieszkańcy Miastka”.
opismapaqrcode
Wieża ciśnień została zbudowana w 1928 roku razem z innymi elementami centralnego wodociągu miejskiego - ujęciem wody, stacją pomp i uzdatniania wody oraz całą siecią wodociągową. Wodę czerpano z trzech studni głębinowych oraz z rzeki Studnicy i podawano bezpośrednio do miejskiej sieci wodociągowej z wykorzystaniem pomp tłokowych. Niezużytą częścią wody napełniano zbiornik wieżowy, który odgrywał rolę rezerwowego i wyrównującego ciśnienie. W wyniku ostrzału artyleryjskiego w 1945 r. został zniszczony dach wieży oraz ściana osłonowa głowicy (w płaszczu zbiornika naliczono ponad 500 przestrzelin). W ramach modernizacji sieci wodociągów w latach 1978-1984 wykonano gruntowny remont wieży ciśnień. W 2006 roku została sprzedana prywatnemu właścicielowi.
opismapaqrcode
Wzniesiony tuż przed I wojną światową neogotycki budynek sądu z czerwonej cegły, połączony ze szkołą muzyczną im. Fryderyka Chopina pierwszego stopnia
opismapaqrcode
Neogotycki ceglany budynek dworca kolejowego z 1904 r.
opismapaqrcode
Budynek poczty z początku XX wieku.
opismapaqrcode
Zabytkowe kamienice z początku XX wieku.
opismapaqrcode
Neogotycki budynek z czerwonej cegły, przed II wojną światową znajdował się tu Urząd Skarbowy i Celny. Obecnie budynek jest siedzibą Policji.
opismapaqrcode
Okazały budynek starego młyna gospodarczego z początku XX wieku.
opismapaqrcode
Kościół jest dawną ewangelicką świątynią. Został zbudowany w 1679 roku, gdy większość mieszkańców Tuchomia przeszła na protestantyzm. Obecna budowla została wzniesiona w latach 1886 – 1889. Gdy trwały walki w 1945 roku kościół został znacznie zniszczony. Pierwsze prace związane z jego odbudową ruszyły 1982 roku. W tamtych czasach od nowa zadaszono świątynię. Od kilku lat trwa ponowne odrestaurowywanie.
opismapa