InstagramYoutubeFacebook

Gotycki zamek warowny w Bytowie

zabytki
Preview
Preview
Gotycka warownia posiadająca trzy okrągłe baszty (Młyńską, Różaną i Polną) oraz czworoboczną wieżą Prochową (zniszczona w czasie wojen szwedzkich i odbudowaną dopiero w okresie międzywojennym) została zbudowana w latach 1398-1405. Zamek w okresie swej świetności pełnił rolę strażnicy granicznej, siedziby administracji krzyżackiej oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego podążającego do stolicy państwa krzyżackiego - Malborka. Główny i najstarszy gotycki budynek, tzw. Dom Zakonny (obecnie muzeum) znajduje się w północno-zachodniej części zamku. W latach 1560-1570 książęta pomorscy przeprowadzili gruntowną przebudowę bytowskiej warowni.W 1656 roku zamek został całkowicie zniszczony przez wojsko szwedzkie. Po przebudowie pełnił funkcję letniej rezydencji książąt zachodniopomorskich -Gryfitów. W latach 30. XX w. niemieckie władze państwowe przeznaczyły zamek na ośrodek szkoleniowy i schronisko dla młodzieży. Pierwotnie zamek w Bytowie wzniesiony został w stylu gotyckim. Obecnie, z wyjątkiem dużych fragmentów murów zewnętrznych, większość obiektów pochodzi z przebudowy XVI-wiecznej lub zostało zrekonstruowanych już w XX w. obecnie mają swoją siedzibę Bytowskie Centrum Kultury, Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, bractwa rycerskie, biblioteki: miejska i pedagogiczna oraz hotel. Zamek należy do utworzonego na Pomorzu „Szlaku Zamków Gotyckich”.