InstagramYoutubeFacebook

Szkoła kaszubska

zabytkirozrywka
Preview
Preview

Na pustkach za wsią, zwanych Głodnicą, zachował się niepozorny, murowany budynek szkoły pruskiej z 1901 r. Szkoła powszechna funkcjonowała w nim do 1975 r., później kilkakrotnie zmieniano przeznaczenie budynku, aż w 1991 r. - z inicjatywy mieszkańców wsi urządzono w nim szkołę podstawową z kaszubskim językiem wykładowym. W szkole mieści się też niewielka wystawa etnograficzna, przed nią zaś stoi pomnik postaci literackiej szlachcica Macieja Nitki-Głódkowskiego.