InstagramYoutubeFacebook

Stella Maris

zabytki
Preview
Preview

Interesująca architektonicznie kapliczka "stella Maris" stoi na prastarym rozstaju dróg przy dawnym trakcie do wsi Wielki Kack. Zbudowana w 1928 roku ze sztucznego kamienia na podmurówce z granitowych ciosów ma kształt otwartej rotundy. Między prześwitami są cztery kolumny z korynckimi glowicami, na których umieszczono cokoły z klęczącymi aniołami. Na fryzie skierowanym na rozwidlenie dróg napisano: Ave Maris Stell (Witaj Gwiazdo Morza). Wewnątrz pod kloszowym sklepieniem stoi Madonna z dzieciątkiem wykonana z terakoty w firmie w Dusseldorfie. Kapliczkę wpisano w rejestr zabytków Sopotu.