InstagramYoutubeFacebook

Ruiny kościoła w Kolibkach

zabytki
Preview
Preview

Jak wynika z nielicznie zachowanych źródeł historycznych, założenie sakralne w Kolibkach ma długą historię. Prawdopodobnie na niewielkim wzniesieniu istniała najpierw niewielka kaplica chrzcielna, potem kaplica poświęcona Najświętszej Maryi Pannie. Na mapie przedstawiającej Zatokę Pucką z 1720 roku w miejscowości „Kalipka" umieszczony jest „symbol" kościoła. Czyżby już wówczas istniała tu świątynia? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, skoro nie mamy potwierdzenia źródłowego Wiemy natomiast, że kościół św. Józefa  ufundował w latach 1763-1764 gen. Józef Przebendowski, właściciel majątku w Sopocie, który nabył dobra kolibkowskie od swego kuzyna Ignacego, starosty puckiego i mirachowskiego. Fundator zamierzał osadzić przy kościele OO. Kapucynów, dla których ponoć rozpoczęto wznosić klasztor wraz domem misyjnym. Zamysł ten nie doczekał się realizacji, ponieważ J. Przebendowski niebawem zmarł, a jego spadkobiercy nie wykazywali żadnego zainteresowania majątkiem kolibkowskim.Kościół św. Józefa został zbudowany zapewne w miejscu dawnych
obiektów sakralnych, gdzie od ponad sto lat łączyły się grupy pielgrzymkowe zdążające z Gdańska i Oliwy na odpust w Kalwarii Wejherowskiej (drugi przystanek dla pielgrzymów był w Rumi, kolejny przy Bramie Oliwskiej w Wejherowie). Świątynia, która do II wojny światowej była katolickim kościołem parafialnym dla Kolibek i Orlowa, została całkowicie zniszczona przez Niemców w 1939 r.