InstagramYoutubeFacebook

Ratusz w Wejherowie

zabytki
Preview
Preview

Ratusz zlokalizowany jest na rynku (plac Jakuba Wejhera) i stanowi wizytówkę architektoniczną Wejherowa. Pierwszy ratusz wzniesiono w 1650 roku, w roku otrzymania przez Wejherowo praw miejskich. W chwili obecnej oczy mieszkańcow i turystow cieszy bryła z 1908 roku. Obecnie w Ratuszu swą siedzibę ma Urząd Miejski w Wejherowie. Fasadę pietrowego budynku rozbudowują skrajne ryzality, między które wstawiono dwubiegunowe schody zewnętrzne a wyżej galeryjkę. Centralnie nad fasadą wznosi się wielka owalna glorieta z hełmem dzwonnym, w ktorej wisi ratuszowy dzwon odlany w 1649 roku i ufundowany przez samego Jakuba Wejhera, o 12,15 i 18 z ratusza rozlega się hymn Kaszubów. Budynek posiada dwa wewnętrzne dziedzińce spacerniaki, jako że z początku też pełnił też funkcje więzienia magistrackiego. Na szczególną uwagę zasługuje sala narad, na ścianach ktorej znajduje się mapa przestrzenna Judyckiego z 1660 roku wykonana techniką sgrafitto, a także obrady XVII wiecznej rady miasta. Niebywałą atrakcją w izbie pamiątkowej są makiety zabytkowego centrum miasta i Kalwarii Wejherowskiej a także pamątki związane z historią miasta i Kulturą Kaszubską. Warto również zobaczyć jedną z dwóch zachowanych w piwnicy cel więziennych. Ratuszowe wnętrza dostępne są do zwiedzania w czasie pracy magistratu od poniedziałku do piątku, latem również w soboty i niedzielę.