InstagramYoutubeFacebook

Półwysep Westerplatte

naturazabytki
Preview
Preview

Początek półwyspowi dała mała mielizna ukształtowana na zachód od ujścia Wisły, stąd jej nazwa w XVII wieku West Platte. Przez dwieście lat działanie rzeki i nanoszenie osadu połączył mieliznę z wschodnim ujściem Wisły.

Półwysep wielokrotnie był terenem bitew, ze względu na swoje strategiczne położenie które wpisały się do Polskiej i światowej historii.

W roku 1733 starły się tu dwie ówczesne potęgi Europy - Francja i Rosja. Wolna elekcja w Polsce dawała dwóch kandydatów, Leszczyńskiego popieranego przez Francję i Augusta III Sasa popieranego przez Rosję. Wieść o wyborze Leszczyńskiego została przyjęta z wielkim entuzjazmem przez Gdańsk. Radość nie trwało długo, Leszczyński musiał uciekać z kraju pod naciskiem wojsk rosyjsko-saskich, królem został obrany August III popierany przez Cara. Leszczyński ukrył się w Gdańsku licząc na wysłane na pomoc wojska francuskie. Desant wylądował na półwyspie Westerplatte 12 maja 1734 roku, były to jedna bardzo słabe siły aby przerwać kordon oblegających Gdańsk Rosjan. Generał wojsk francuskich Lamotte de la Peirouze wydał rozkaz odwrotu. w Kopenhadze powracające okręty spotkały się z drugą częścią wyprawy udającej się na pomoc Gdańskowi. Poseł francuski w Danii – hrabia Ludwik de Pllo, uznał odwrót statków pod francuską banderą za hańbiące. Z własnej inicjatywy na czele niewielkiej flotylli z 2500 żołnierzy popłynął nad Westerplatte. Wojska francuskie z impetem uderzyły na nieprzyjaciela, jednak przeważające siły przeciwnika i trudny teren załamały atak. podczas walki zginęło 500 francuzów wśród których był hrabia de Pllo.

W okresie walk napoleonskich, półwysep Westerplatte znów stał się areną walk. Po drugim rozbiorze Polski w 1793, Gdańsk trafił pod panowanie Prus. W 1807 wojska napoleońskie, wraz z oddziałami polskimi, oblegają Gdańsk. Z odsieczą zostają wysłani rosyjscy żołnierze, transportowani flotą angielską. Desant ląduje w okolicach Westerplatte i Twierdzy Wisłoujście. W odparciu ataku główną rolę odegrały oddziały polskie. W jego odparciu największe zasługi poniosły polskie odziały, okupując zwycięstwo ciężkimi stratami. Pod Wisłoujściem 15 maja 1807 roku padł trafiony kulą karabinową w pierś, prowadząc swój oddział do ataku, młody i waleczny podpułkownik Antoni Parys.

W roku 1918 roku Polska odzyskuje niepodległość. Gdańsk w podpisanym 28 czerwca 1919 roku w Wersalu traktacie pokojowym otrzymał status Wolnego Miasta, znajdujące się pod opieką Ligi Narodów. Polska otrzymała również prawo korzystania z portu gdańskiego, w tym również przewożenia przezeń wszelkiego rodzaju materiałów wojskowych i wybuchowych. W marcu 1924 roku Rada Ligi Narodów wyznaczyła na ten cel półwysep Westerplatte. Pod pretekstem kurtuazyjnej wizyty do gdańskiego portu 25 sierpnia 1939 roku wpłynął pancernik szkolny „Schleswig-Holstein”. 1 września o godz. 4.45 ostrzał pancernika z Westerplatte zapoczątkowały drugą wojnę światową.