InstagramYoutubeFacebook

Lapidarium płyt nagrobnych w Koszwałach

zabytki
Preview
Preview
Preview
Dawni mieszkańcy Koszwał byli ludźmi zamożnymi. Jednym z przejawów ich bogactwa, obok domów podcieniowych są również kamienne płyty nagrobne z XVI - XVIII wieku. Niegdyś przykrywały one wnętrza rodzinnych grobowców najzamożniejszych gospodarzy we wsi. Płyty te były nie mniej okazała od tych, które w tym samym czasie zamawiali dla siebie średniozamożni gdańscy mieszczanie. Od tamtych różni je tylko to, że zamiast herbów rodzinnych umieszczali na nich znaki własnościowe swoich gospodarstw lub ozdobne inicjały. Na przełomie XVII i XVIII wieku ze względów sanitarnych zaprzestano chowania zmarłych w grobowcach wewnątrz kościołów. Prawdopodobnie podczas remontu nieistniejącego kościoła w Koszwałach znajdujące się w nim krypty zasypano a płyty nagrobne przeniesiono na zewnątrz świątyni. Zostały one ponownie odkryte w 1998 roku w trakcie prac budowlanych przy nowym kościele, a następnie poddane konserwacji i rekonstrukcji. W lapidarium znajduje się między innymi płyta nagrobna Przysiężnego Grobelnego z Żuławy Steblewskiej.