InstagramYoutubeFacebook

Kościół Św.Trójcy i Św. Katarzyny w Dzierzgoniu

zabytki

Kościół gotycki,z cegły ,wznoszony etapowo od około 1310 r. do pierwszej połowy XIV w.. Odbudowany w 1682 r., a przebudowany po 1730 r. Została wówczas dobudowana kaplica północna . Pseudobazylika stropowa z wtopioną wieżą frontową, górą neogotycką. Kościół posadzony na kamiennych fundamentach, których obrys jest zbliżony do kwadratury. Świątynia trójnawowa. Z zewnątrz otoczony kamiennym murem z dwiema narożnymi kapliczkami z końca XIX w. , od strony wschodniej. Ciekawostki :ambona z XVIII w.przyfilarowa, o pięciobocznym korpusie, rzeźby czterech ewangelistów.