InstagramYoutubeFacebook

Kościół farny św. Krzyża w Tczewie

zabytki

Fara świętego Krzyża jest jednym z najmonumentalniej rozbudowanych kośćiołów miejskich Pomorza Gdańskiego. Pierwotnie trzynawowa hala z wydłużonym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium, w wyniku dalszej rozbudowy w XV wieku otrzymała dwa rzędy kaplic bocznych oraz boczny, dodatkowy chór, zwiększając wybitnie swoją powierzchnię. Potężna wieża zachodnia w swojej surowej, dolnej części pochodząca zapewne z XIII wieku, otrzymała w późniejszych czasach obecną, drewnianą nadbudowę, trafnie nawiązującą do pierwotnych zwieńczeń gotyckich wież kościołów pomorskich. Dużą stratą dla bryły budowli stało się obniżenie dachów naw i prezbiterium, niegdyś dużo wyższych, stało się to w XIX wieku. Szerokie, typowe dla kościołów miejskich tego terenu wnętrze nakrywają szczęśliwie zachowane gotyckie sklepienia gwiaździste i krzyżowe.