InstagramYoutubeFacebook

Gotycki kościół z II połowy XIV wieku w Cedrach Wielkich

zabytki
Preview
Preview
Preview
Położony w centrum miejscowości gotycki kościół parafialny został zbudowany w połowie XIV wieku. Kościół, którego mury świadczą niewątpliwie o charakterze obronnym, bo ich grubość na pewno nie była podyktowana względami konstrukcyjnymi, został wzniesiony ok. 1350 r. W XV wieku dostawiono do niego dwie nawy boczne i wieżę. Całe wyposażenie protestanckiego od 1530 r. kościoła spłonęło w roku 1945. Dzieła zniszczenia i kompletnej destrukcji dokonały ładunki wybuchowe, umieszczone w zaminowanej wieży. Z dawnego wyposażenia kościoła ocalał jedynie dzwon, który w 1945 roku został wywieziony przez Niemców do Lubeki a w 2010 roku powrócił do kościoła. Wyposażenie świątyni odbudowanej w latach 80 XX wieku jest współczesne. W kruchcie południowej w posadzce znajduje się zniszczona tablica nagrobna.