zaloguj

Zamek krzyżacki w Lęborku

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Zespół zamkowy zajmuje południowo-zachodni narożnik starego miasta i leży tuż nad brzegiem rzeki. Krzyżacy rozpoczęli budowę zamku równocześnie z miejskimi murami, a zakończyli w 1363 r. Lęborska warownia różni się znacznie od typowych warowni krzyżackich. Nie posiadała podzamcza, więc jej obiekty mieszkalne sąsiadowały bezpośrednio z gospodarczymi. Co ciekawsze, środkiem jej dziedzińca płynął kanał Łeby napędzający krzyżacki młyn. Bok południowy zamku zabudowano trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wymiarów 11x47 m. U boku zachodniego stanęły: spichlerz zbożowy, browar i młyn, a u północnego - wozownia, stajnia i spichlerz solny. Jedynie wschodni odcinek muru był słabo zabudowany, a wzmacniała go tylko wieża.W czasach Gryfitów zamek był przebudowywany, gdyż wymagał remontów, zmieniały się mody i potrzeby użytkowników. Pod koniec XVI w. nad kanałem zbudowano budynek kancelarii, a do muru wschodniego dostawiono nowy, renesansowy dom mieszkalny. Przez krótki okres zamek zamieszkiwali polscy starostowie, a za rządów pruskich służył za mieszkanie dla wojskowych, urzędników, później za szkołę i siedzibę sądu. W XIX w. część zamkowych obiektów i jego mury obronne uległy rozbiórce.Stary dom pokrzyżacki nadal imponuje wielkością, chociaż liczne przebudowy pozbawiły go cech stylowych. Gotycki charakter zachowała jedynie jego elewacja wschodnia, zwieńczona schodkowym szczytem. Od strony dawnego dziedzińca budynek wyróżnia wieża schodowa ze strzelnicami. Nadal jest on siedzibą sądu, więc w godzinach urzędowania można zobaczyć w nim współczesne płaskorzeźby przedstawiające stare widoki zamku (na parterze) oraz barokowe stropy i renesansowy kominek (na piętrze).