zaloguj

Zaklady wodne w Zagórzu

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Od 1400 roku funkcjonował krzyżacki młyn zbożowy i tartak na Zagorskiej Strudze na terenie Zagórza (nazwę Szmelta jako przysiółka odnotowano w XII wieku). Następnie zakłady były własnościa starostów puckich i były w ciągu wiekow dzierżawione przez kolejnych użytkownikow. Liczba zakładów wzrosła w XIX wieku i początku XX wieku. Urzędowe spisy wskazują kilku właścicieli w Zagorzu i na Szmelcie. Poza przemiałem zboża i słodu, mlyny i tartaki służyły jako małe wodne elektrownie, produkujące prąd na użytek własny i okolicznych mieszkańców. W 1864 roku w Zagorzu istniały trzy młyny wodne, tartak i dwie kuźnie żelaza, a na Szmelcie kuźnica młyn wodny oraz folusz (młyn garbarski). w 1865 roku właścicielami kuźni żelaza na Zagórzu byli Ernst Reiman oraz Schwabe, natomiast młynów wodnych Gyke, von Werben oraz Franciszek Grabe. W 1938 roku na tym terenie funkcjonowały cztery młyny Leona Marszałkowskiego, Jana Weinara, Jana Riebanda i Juliana Malotkiego.