zaloguj

Zachowane fragmenty baszty obronnej w Skarszewach

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Zachowane fragmenty fundamentów baszty w narożniku północno-wschodnim o rozmiarach około - 5 x 4 m świadczą, że był to obiekt niewielki, zresstą stroma i pokaźnych rozmiarów skarpa w tym miejscu pozwalała budowniczym ograniczyć tę budowlę bez uszczerbku dla ówczesnego systemu obronnego miasta.