zaloguj

  

QrCode


Kaplica Bramy Jerozolimskiej

Kaplica z 1654 roku zwana również Bramą Wschodnią lub Bramą Wód, ufundowana…

Kaplica Domu Annasza

Kaplicę zbudowaną przed rokiem 1654 ufundował Jakub Wejher. Przypomina przy…

Kaplica Wieczernika

Kaplica zbudowana po 1657 roku, po śmierci Jakuba Wejhera, nawiązuje do dom…

Kaplica Domu Matki Bożej

Kaplica zbudowana w 1660 roku po śmierci Jakuba Wejhera, nawiązuje do trady…

Dworzec Główny w Gdańsku

Reprezentacyjny, przestronny i zaliczany do najciekawszych tego typu obiekt…

Kaplica Domu Kajfasza

Kaplica zbudowana przed 1654 rokiem została ufundowana przez Jakuba Wejhera…

Kaplica Pałacu Piłata

Kaplica zbudowana przed 1654 rokiem została ufundowana przez Jakuba Wejhera…

Kaplica Pałacu Heroda

Budowe kaplicy rozpoczęto w 1654 roku z fundacji Joanny Katarzyny Radziwiłł…

Kaplica Podjęcia Krzyża - Kalwaria Wejherowska

Kaplica zbudowana przed 1654 rokiem ufundowana została przez Cecylię Eleono…

Kaplica Pierwszego Upadku Chrystusa

Najstarsza kaplica pochodząca z 1649 roku ufundowana przez Księdza Mateusza…

Kaplica Spotkania Chrystusa z Matką Bożą

Jedna z najpiękniejszych kaplic Kalwarii, ufundowana przez pierwszą żonę Ja…

Kaplica Cyrenejczyka - Kalwaria Wejherowska

Budowę kaplicy ukończono do roku 1654 jej fundatorem byli dworzanie Jakuba …

Kaplica Weroniki - Kalwaria Wejherowska

Kaplica św. Weroniki ufundowana została jako piąta w Kalwarii Wejherowskiej…

XVIII Kaplica Bramy Łez, Drugi Upadek Chrystusa - Kalwaria Wejherowska

Kaplica Bramy Łez należy do szeregu ośmiu kaplic ufundowanych przez Jakuba …

XIX Kaplica Płaczących Niewiast - Kalwaria Wejherowska

Jest to najmniejsza kapliczka należąca do fundacji Jakuba Wejhera, która po…