zaloguj

  

QrCode


Młyn Cedroński

Starszy z młynów Wejherowskich. swiadczy o przemysłowej roli Wejherowa w da…

Kościół Stanisława Kostki

Górujący u zachodnich granic śródmieścia, jesy świadectwem różnorodności et…

Konwikt z kaplicą Leona wielkiego

Wzniesiona w 1872 roku przez franciszkanów usuniętych z klasztoru, ale wkró…

Gimnazjum w Wejherowie

Wejherowskie gimnazjum było ogniskiem patriotyzmu. Do 1870 roku jednym z pr…

Stary cmentarz w Wejherowie

Cmentarz z nagrobkami z pierwszej połowy 20 wieku na ktorym znajdują się te…

Cmentarz wojenny w Wejherowie

Cmentarz wojenny na którym pochowano ponad 700 żołnierzy radzieckich poległ…

Grób nieznanego żołnierza

Grób nieznanego żołnierza z okresu drugiej wojny światowej.

Pomnik Bolduana

Zasłużony dla polskości wejherowa Teodor Bolduan, zamordowany przez hitlero…

Czołg T-34/85 - Pomnik

Pomnik poświęcony żołnierzom 1 Brygady Pancernej poległym podczas walk o wy…

Budynek dworca w Wejherowie

Budynek dworca wybudowany około 1868 roku w ramach budowy połączenia kolejo…

Dzielnica willowa w Wejherowie

Godną uwagi jest dzielnica willowa po zachodniej stronie miasta, zabudowana…

Stara zabudowa mieszkalno usługowa

Skoncentrowana w śródmieściu stara zabudowa handlowo usługowa. Pochodzą z d…

Kamienica neoklasycystyczna

Kamienica pochodząca z polowy 19 wieku reprezentująca rożne style historyz…

Kamienica z drugiej połowy 19 wieku

Kamienica 3 kondygnacyjna pochodząca z drugiej połowy 19 wieku. Reprezentuj…

Zabytkowy gmach poczty

Na uwagę zasługuje gmach poczty w stylu manieryzmu holenderskiego.