zaloguj

  

QrCode


Baszta prochowa w Baniu

Wzniesiona na początku  XVw. Nazwa związana najprawdopodobniej z magaz…

Kościół Św.Trójcy i Św. Katarzyny w Dzierzgoniu

Kościół gotycki,z cegły ,wznoszony etapowo od około 1310 r. do pierwszej po…

Kościół św. Katarzyny w Brzeźnie Szlacheckim

Drewniany kościół parafialny,wybudowany w 1716r.,jednonawowy. Świątynia ori…

Kościół św.Marcina z Tours w Borzyszkowach

Drewniany kościół z 1352r.,o konstrukcji zrębowej.Wieża o konstrukcji słupo…

Kościół św.Marii Magdaleny w Czersku

Pierwotny drewniany kościół z wieżą z roku 1565. W wyniku pożaru w 1756r. z…

Kościół św. Jana w Stargardzie Szczecińskim

Kościół z XV w. ,zbudowany w kształcie hali,w stylu gotyckim ze strzelistą …

Kościół p.w NWP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim

Kolegiata ,najcenniejszy zabytek Pomorza Zachodniego.Świątynia gotycka,zwan…

Odwach w Stargardzie Szczecińskim

Wzniesiony został na początku XVIIIw. Jest to budowla barokowa  z arka…

Ratusz w Stargardzie Szczecińskim

Pierwotny ratusz był budowlą jednopiętrową o schodkowych szczytach dekorowa…

Brama Pyrzycka w Stargardzie Szczecińskim

Budowla z XIII w. o wysokości 6 m. Wykonana z kamieni polnych, zaś trzy poz…

Cmentarz Wojskowy w Stargardzie Szczecińskim

Założony w 1914r. ,spoczywa na nim 5004 jeńców polskich,rosyjskich,sowiecki…

Krzyż Pokutny w Stargardzie Szczecińskim

Największy krzyż pokutny w Europie, a drugi co do wielkości na świecie. Wys…

Kościół św. Ducha w Stargardzie Szczecińskim

Neogotycka budowla wzniesiona w latach 1874-1877,na miejscu kościoła szpita…

Kościół św. Krzyża w Stargardzie Szczecińskim

Jednowieżowy,zbudowany na planie prostokąta. W XV w. w stylu gotyckim, z ka…

Cerkiew śś Piotra i Pawła w Stargardzie Szczecińskim

Neogotycki kościół zbudowany w latach 1889-1890 z czerwonej cegły. Kościół …