zaloguj

  

QrCode


Zabudowania gospodarskie z muru pruskiego w Golenicach

Zespół folwarczny składający się z wielu obiektów gospodarczych wzniesionyc…

Tradycyjne domy mieszkalne w Golenicach

Liczne chałupy obok parku typowe dla Pomorza Zachodniego, a szczególnie dla…

Ratusz w Skarszewach

Centralny budynek miasta, zachował się w zachodnio-południowym narożniku Ry…

Dom pod Gutenbergiem w Skarszewach

Barokowy budynek z pierwszej połowy XVIII wieku. W budynku tym mieściła się…

Dom Wojewodów w Skarszewach

Dom Wojewodów z pierwszej połowy XVIII w. który zachował kolebkowe sklepien…

Zachowane fragmenty baszty obronnej w Skarszewach

Zachowane fragmenty fundamentów baszty w narożniku północno-wschodnim o roz…

Kościół Farny św. Michała w Skarszewach

Kościół Farny św.Michała wybudowano na początku XIII wieku, początkowo była…

Cmentarz Pomordowanych w Skarszewach

Cmentarz Pomordowanych zorganizowało społeczeństwo Skarszew w1945 r. z chwi…

Cmentarz na Przedmieściu Gdańskim w Skarszewach

Na Przedmieściu Gdańskim w Skarszewach od 1810 roku znajduje się cmentarz. …

Kaplica świętej Gertrudy w Darłowie

Świętą Gertrudę uznawano w średniowieczu za patronkę rybaków, żeglarzy, pie…

Kościół farny św. Krzyża w Tczewie

Fara świętego Krzyża jest jednym z najmonumentalniej rozbudowanych kośćiołó…

Mury obronne w Skarszewach

Zapewne już w 1274 r. otaczały teren podzamcza mury obronne z kamienia poln…

Kościół Św. Stanisława Kostki w Tczewie

Poklasztorny kościół dominikański pod wezwaniem Św.Stanisława Kostki.Ufundo…

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu

Budowę Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołobrzegu ro…

Najstarszy kościół na Pomorzu, pod wezwaniem św. jana Chrzciciela w Budzistowie

W 1000 roku utworzeno z inicjatywy Bolesława Chrobrego biskupstwo w Kołobrz…