zaloguj

  

QrCode


Dawny szpital świętej Elżbiety w Gdańsku

Początki szpitala sięgają XIV wieku. Pierwotnie budynek, pełnił funkcję prz…

Kościół świętego Józefa w Gdańsku

Pochodzi z połowy XV wieku, dawna siedziba karmelitów. Kościół nigdy nie uk…

Zakon Karmelicki w Gdańsku

Późnogotycki budynek powstał w połowie XV wieku jako siedziba zakonu karmel…

Dom Opatów Pelplińskich

Manierystyczna kamienica zbudowana w VXII wieku, jeden z nielicznych zachow…

Wielki Młyn w Gdańsku

Wielki Młyn został wzniesiony przez Krzyżaków w 1350 roku na sztucznie pows…

Kosciół świętej Katarzyny w Gdańsku

Kościół św. Katarzyny jest najstarszym kościołem parafialnym na Starym Mieś…

Domek Pisarza w Gdansku

Dobrze zachowany ubogi dom mieszkalny z przełomu XVII i XVIII wieku, zwany …

Dom Kaznodziejów w Gdańsku

Dom z potrójną fasadą z jedynymi zachowanymi na Starym Mieści przedprożami,…

Kościół świętego Mikołaja w Gdańsku

Dominikański kościół świętego Mikołaja, obok kościoła świętej Katarzyny, je…

Krzywy domek w Gdańsku

Kamienica z XVII wieku, jedna z nielicznych która przetrwała wojne. Przyglą…

Kościół świętej Brygidy w Gdańsku

Pierwotnie w miejscu kościoła istniała kaplica zgromadzenia żeńskiego pokut…

Kosciół świętego Jana w Gdańsku

Pierwsza informacja źródłowa o tym miejscu pochodzi z roku 1358, dowodzi o …

Kościół świętego Bartłomieja w Gdańsku

Świątynia powołano na przełomie XIV i XV wieku, budowano ja etapami. Świeżo…

Kościół świętego Jakuba w Gdańsku

Początki świątyni w tym miejscu sięgają roku 1415, kiedy to gildia szyprów …

Kaplica Wniebowstąpienia

Kaplica wieńcząca szczyt Góry Oliwnej nawiązuje do Chrystusowego Wniebowstą…