zaloguj

  

QrCode


Pomnik Bolduana

Zasłużony dla polskości wejherowa Teodor Bolduan, zamordowany przez hitlero…

Czołg T-34/85 - Pomnik

Pomnik poświęcony żołnierzom 1 Brygady Pancernej poległym podczas walk o wy…

Budynek dworca w Wejherowie

Budynek dworca wybudowany około 1868 roku w ramach budowy połączenia kolejo…

Dzielnica willowa w Wejherowie

Godną uwagi jest dzielnica willowa po zachodniej stronie miasta, zabudowana…

Stara zabudowa mieszkalno usługowa

Skoncentrowana w śródmieściu stara zabudowa handlowo usługowa. Pochodzą z d…

Kamienica neoklasycystyczna

Kamienica pochodząca z polowy 19 wieku reprezentująca rożne style historyz…

Kamienica z drugiej połowy 19 wieku

Kamienica 3 kondygnacyjna pochodząca z drugiej połowy 19 wieku. Reprezentuj…

Zabytkowy gmach poczty

Na uwagę zasługuje gmach poczty w stylu manieryzmu holenderskiego.

Brama Oliwska

Kapliczka w formie bramy (łuku). Zaliczana do kaplic Kalwarii Wejherowskiej…

Budynek modernistyczny

Przykład budynku modernistycznego. Modernizm zakładał całkowite odejście ni…

Spichlerz z 19 wieku

Zabytkowy spichlerz zbożowy. Budynek ten posiada cztery kondygnacje wykonan…

Dom właściciela tartaku

Dom własciciela tartaku z XIX wieku.

Dom młynarza XIX wiek

Dom młynarza z XIX wieku.

Kamienica z 19 wieku

Kamienica z 19 wieku.

Villa Musica

Willa z 19 wieku. Dawniej Villi Musica pełniła rolę swoistego salonu muzycz…