zaloguj

  

QrCode


Zabytkowa kamienica z początku XX wieku

Dwupiętrowy dom wzniesiony w 1900 roku. Fasadę budynku przykrytego łamanym …

Kamienica z początku XX wieku

Kamienica z początku XX wieku, zaprojektowana przez jednego z najbardziej z…

Kamienica z początku XX wieku

Kamienica z początku XX wieku, zaprojektowana przez jednego z najbardziej z…

Kamienica z 1907 roku

Dom stoi w miejscu dawnego centrum sopockiej wsi. Przykryty dwuspadowym, ce…

Pomnik ks. Bernarda Chranowskiego na cmentarzu w Oksywskim

Spoczywający na tej nekropolii Bernard Chrzanowski, po opracowanym przewodn…

Pomnik Jakuba Wojewskiego na cmentarzu Oksywskim

Jakub Wojewski urodził się 1868 roku. W Gdyni prowadził restauracje "Pod Dę…

Grób Joachima Krupki na Cmentarzu Oksywskim

Na przeciwko głównego wejścia do kościoła, napotykamy otoczona żelaznym pło…

Grobowiec rodzinny Fitchów z Obłuża na cmentarzu Oksywskim

Jedna z najstarszych mogił na cmentarzu - Mariana (1829-1887) i Józefa (185…

Grób Franciszka Skwiercza na Oksywskim cmentarzu

Naprzeciwko głównego wejścia do kościoła, na starym zniszczonym zrębem czas…

Grobowiec rodziny Raszke na cmentarzu Oksywskim

Rodzina Raszke z pokolenia na pokolenie kultywuje tradycję funkcji organist…

Grób Hilarego Ewerta Krzemieniewskiego na cmentarzu Oksywskim

Hilary Ewert Krzemieniewski urodził się w Kcyni w 1885 roku. W Niemczech uk…

Grób Józefa Skwiercza i Magdaleny Skwiercz na cmentarzu Oksywskim

Grób Józefa Skwiercza (zmarły w 1886 roku) i Magdaleny Skwiercz z domu Górs…

Mogiła Obrońców Kępy Oksywskiej

Pochowani: marynarz Stanisław Fliszkiewicz, marynarz Mieczysław Kniga z bao…

Druga Mogiła Obrońców Kępy Oksywskiej

Po prawej stronie od głównej alejki miejsce wiecznego spoczynku znaleźli ma…

Grób podporucznika rezerwy 1 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej inżyniera Józefa Jaworskiego

Grób podporucznika rezerwy 1 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej inżyniera…