zaloguj

  

QrCode


Grobowiec rodziny von Below

Grobowiec możnego, szeroko rozgałęzionego, ziemiańsko-junkierskiego rodu o …

Latarnia Morska w Rozewiu imienia Stefana Żeromskiego

W XVII wieku w okolicach Rozewia rozbił się szwedzki statek, którego cała z…

Nieczynna latarnia morska w Rozewiu

Na terenie prywatnym, niedostępna dla zwiedzających, można podziwiać z dale…

Ratusz w Wejherowie

Ratusz zlokalizowany jest na rynku (plac Jakuba Wejhera) i stanowi wizytówk…

Kolegiata św. Trójcy w Wejherowie

To pierwszy kościół ufundowany prze jakuba Wejhera w latach 1643-1644. Pier…

Szpitalik dla ubogich w Wejherowie

Tuż obok wejścia do Kolegiaty, znajduje się Szpitalik przytulek, domek o ko…

Kościół Klasztorny Franciszkanów św. Anny

Kościół Klasztorny fundacji Jakuba Wejhera wzniesiono w latach 1648-1651. W…

Pomnik Jakuba Wejhera

Był synem wojewody chełmińskiego Jana Wejhera i starościanki mirachowskiej …

Młyn Cedroński

Starszy z młynów Wejherowskich. swiadczy o przemysłowej roli Wejherowa w da…

Kościół Stanisława Kostki

Górujący u zachodnich granic śródmieścia, jesy świadectwem różnorodności et…

Konwikt z kaplicą Leona wielkiego

Wzniesiona w 1872 roku przez franciszkanów usuniętych z klasztoru, ale wkró…

Gimnazjum w Wejherowie

Wejherowskie gimnazjum było ogniskiem patriotyzmu. Do 1870 roku jednym z pr…

Stary cmentarz w Wejherowie

Cmentarz z nagrobkami z pierwszej połowy 20 wieku na ktorym znajdują się te…

Cmentarz wojenny w Wejherowie

Cmentarz wojenny na którym pochowano ponad 700 żołnierzy radzieckich poległ…

Grób nieznanego żołnierza

Grób nieznanego żołnierza z okresu drugiej wojny światowej.