zaloguj

  

QrCode


Groty Mechowskie

Odkryte w 1818 roku największe osobliwości przyrody nieożywionej w Polsce. …

Aleja lipowa Sobieskiego

Podobno król Jan Sobieski osobiście sadził niektóre drzewa kiedy właściciel…

Głazy narzutowe Dwunastu Apostołów

Pomnik przyrody nieożywionej nad brzegiem Zatoki Puckiej. Pomnik stanowi gr…

Park Rady Europy skrawek zieleni w centrum miasta

Park Rady Europy, jest po Kamiennej Górze, Skwerze Kościuszki i Bulwarze Na…

Zlewisko trzech rzek w Krępcu

Zlewisko trzech rzek: Motławy, Starej Raduni i Czarnej Łachy

Nieistniejący park miejski z labiryntem w Gdańsku

Błędnik, nazwa potoczna wiaduktu która pochodzi od istniejącego w tym miejs…

Potężny park przydworski w Golenicach

Potężny, rozległy i bogaty w rzadkie okazy drzew park przy dworze, który si…

Pomniki przyrody w Golenicach

Przy kościele rośnie wysoki cis drzewiasty "Diakon" i obok potężny jesion "…

Pomnik przyrody 120 letnia sosna czarna w Sopocie

W ogrodzie przed domem rośnie 120-letni okaz sosny czarnej, uznanej za pomn…

Park Miejski w Szczecinku

Położony wzdłuż jeziora Tresiecko.Założony został w latach 1875-1903 na te…

Jezioro Żarnowieckie - idealne dla sportowców, wędkarzy, przyrodników.

Jezioro Żarowieckie (kaszubski Jezioro Pioszniccze) jezt polodowcowym jezio…

Pomnik przyrody stuletni buk

Występują one głównie w Środkowej Europie. W Polsce występuje w stanie natu…

Największy w Polsce głaz narzutowy Trygław w Tychowie

Na terenie Ziemi Koszalińskiej znajduje się wielka osobliwość przyrody - na…

Głaz narzutowy w Łozicach Starych

Głazy narzutowe stanowią na terenie Ziemi Koszalińskiej jedną z większych g…

Półwysep Westerplatte

Początek półwyspowi dała mała mielizna ukształtowana na zachód od ujścia Wi…