zaloguj

Pomnik Gdyńskich Harcerzy poległych w czasie II wojny światowej.

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Odsłonięty 25.09.1966 roku pomnik upamiętnia aktywną działalność harcerzy zgrupowanych podczas II wojny światowej w Tajnym Hufcu Harcerzy. Jesienią 1939 roku wielu harcerzy na podstawie sporządzonych wcześniej list zostało zamordowanych w Piaśnicy. Represje wobec harcerzy trwały przez cały okres okupacji. W ostatniej fazie wojny gdyńscy harcerze przyczynili się swoją akcją wywiadowczą pod kryptonimem "B-2" do szybszego wyzwolenia Gdyni. Akcja polegała na tym, że w ciągu trzech miesięcy Tajny Hufiec Harcerzy Gdyńskich zgromadził i przeniósł przez front szczegółowe plany niemieckich umocnień budowanych wokół Gdyni. Pozwoliło to szturmującym wojskom polskim i radzieckim uderzyć w najczulsze punkty obrony niemieckiej, przez co uniknięto większych zniszczeń w samym mieście.