zaloguj

Płyta nagrobna z 1756 roku w Koszwałach

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Płyta nagrobna Gottfrieda Klatta: "Obrany przysiężny grobelny Żuławy Stablewskiej. Zasłużony starszy kościoła i tutejszy gospodarz. Urodził się 31 stycznia 1716, wstąpił 17 lipca 1756 w związek małżeński z panną Katarzyną Hanmann. Urząd starszego kościoła pełnił chwalebnie 9 lat 8 miesięcy i 3 tygodnie. Urząd przysiężnego wałowego 7 lat i 3 tygodnie Urząd przysięgłego grobelnego 2 lata i 6 miesięcy.Był ojcem 6 dzieciom".