zaloguj

Płyta nagrobna z 1702 roku w Koszwałach

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Płyta przymocowana do zewnętrznej ściany kościoła poświęcona jest Stefanowi Spankau, który był starszym rady kościoła w Koszwałach: "Tu leży pogrzebany czcigodny i szanowany Stefan Spankau były starszy gminy i starszy tutejszego kościoła urodzony 17 listopada 1641 zmarł 11 marca 1702 kazał położyć tę płytę dla siebie i swoich spadkobierców. Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. Apokalipsa 14,13".