zaloguj

Neogotycki kościół św. Michała Anioła w Łebuni

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Właściciele majątku należeli do opiekunów miejscowej parafii, erygowanej już w XII w. Pierwsza łebuńska świątynia była drewniana, kolejna została rozebrana w poł. XIX w. i na jej miejscu stanął w 1870 r. okazały, neogotycki kościół, dziś p.w. Michała Archanioła. Bardzo stylowy, orientowany, jednonawowy, wyróżniony wysoką wieżą. Jego wystrój jest współczesny, jedynie polichromowany strop oraz boczne empory przypominają o modlących się w świątyni do 1945 r. ewangelikach. Przykościelny cmentarz ewangelicki został po wojnie „uporządkowany”, ale ocalało kilka starych płyt nagrobnych z XIX w.Parafia w Łebuni powstała prawdopodobnie w okresie od 1050 r. do 1138 r., niemniej pierwszy wspominany w dokumentach kościół wybudowany został w XV wieku (około 1410 r.) przez jednego z książąt zachodniopomorskich, kiedy miejscowość wraz z okolicą wchodziła w skład diecezji kamieńskiej.

Wnętrze kościoła posiada drewniany strop, polichromowany, poziomy w obu nawach bocznych, i dwuspadowy w nawie środkowej. Ołtarz zbudowany w 1870 r., niekonserwowany utracił swoje walory zabytkowe, przez co w 1966 r. został zastąpiony nowym - podobnym. W tym samym okresie ufundowano również oba, nowocześnie ukształtowane, ołtarze boczne. Ołtarz główny jest pod wezwaniem patrona kościoła - Michała Anioła. Zwrócic należy uwagę na organy o prospekcie neogotyckim napędzane mechanizmem pneumatycznym. Wykonano je w 1906 r. w Szczecinie w firmie Felixa Grünberga.Na wieży zawieszono trzy dzwony metalowe odlane w 1870 r. w stalowni w Bochum. Do ciekawszych zabytków, które zachowały się po dzień dzisiejszy zaliczyć należy: leżącą po lewej stronie przy prezbiterium na zewnątrz świątyni płytę z mało czytelnymi inskrypcjami "JOHAN HEINRICH BERGMAN HERING geboren 22 juni 1786 gestorben 26 oktober 1836".