zaloguj

Mury obronne w Stargardzie Szczecińskim

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Gród w Stargardzie istniał już X w. otoczony wałami drewnianymi. Dostępu do grodu broniła rzeka Ina. Już w XIII w. obramowania zmieniono na kamienno ceglane. Zbudowano mur z kamieni polnych układanych warstwami, zwieńczony cegłą. Wysokość sięgała do 6 m. W XV-XVI w.mury podwyższono nadbudówką z cegieł, a łączna długość wynosiła 2260 m. Dobudowano 45 czatowni w których parter był arsenałem, pierwsze piętro dla załogi, drugie do obserwacji i obstrzału. Dostęp do miasta uniemożliwiała głęboka fosa, wały palisadowe oraz Ina. Już w XIX w. mury straciły charakter obronny, część rozebrano, fosy zasypano, wały obniżono. Dziś mają około 1040 m. i uznano je za pomnik historii.