zaloguj

Mogiła Obrońców Kępy Oksywskiej

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Pochowani: marynarz Stanisław Fliszkiewicz, marynarz Mieczysław Kniga z baonu Kadtu Floty, marynarz Ignacy Rabiega (poległ 16 września), marynarz Bronisław Delor, bosmat NN (nieznany), podporucznik Miączkowski z I Baonu ON ( do 17 września dowódca plutonu, a od 18 września dowódca kompanii, w którym to dniu wysruszył z plutonem w rejon Młyna Kaina, gdzie zaskoczony przez niemców, poległ wraz z dwódziestoma żołnierzami patrolu), NN, marynarz Józef Kamiński, marynarz Zbigniew Słopczyński, strzelec Bronisław Idzikowski z Pierwszego Morskiego Pułku Strzelców (poległ 19 września), podporucznik Herman Witold Iżycki, strzelec Józef Bojanowski, starszy strzelec Franciszek Ziemann, strzelec Józef Blajwcis, marynarz Leon Bielawa z I DAPL, strzelec Stefan Werner, strzelec Krasiński, strzelec Franciszek Mówiński, kapral Józef Zatruski i nieznany policjant, strzelec Bronisław Czarnecki, NN, Franciszek Skrzypkowski. W niej pochowani są również marynarze, którzy zginęli podczas likwidacji pól minowych, ale już w czasie pokoju - 11 kwietnia 1946 roku.