zaloguj

Kościół św.Marcina z Tours w Borzyszkowach

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Drewniany kościół z 1352r.,o konstrukcji zrębowej.Wieża o konstrukcji słupowo ramowej na kamiennej podbudówce.Ściany oszalowane,zamknięte z profilowanym gzymsem.Wieża dwukondygnacyjna ,wtopiona w bryłę kościoła ,nakryta dachem czterospadowym,zwieńczona ośmioboczną latarnią z baniastym hełmem ,zakończona iglicą i chorągiewką. Okna ostrołukowe,a także prostokątne w wieży,zachrystii i kruchcie. Dachy dwuspadowe kryte gontem. Ciekawostki: ambona z XVIIIw.,chrzcielnica z XVIII w. ,feretrony z XVIII, a także rzeźby z XIX w.