zaloguj

Kościół św. Franciszka z Asyżu w Wytownie

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Kościół św.Franciszka z Asyżu, którego wieża jest gotycka z XIV wieku, a nawa szkieletowej konstrukcji z XVII wieku.Wieża jest wykonana z głazów i cegły, tynkowana i z boniowanymi narożami. Wewnątrz nawy znajdują
się wzdłużne empory. Okna tej świątyni są prostokątne, wewnątrz zdobione drewnianymi dekoracjami
rokokowymi. Zabytkowy jej wystrój wewnętrzny stanowi gotycka kamienna rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z około 1400 roku, późnogotycka rzeźba drewniana św. Anny Samotrzeć, ambona z drugiej połowy
XVII wieku, drewniane epitafium z 1680roku z nazwiskami czterech proboszczów z lat 1627-1757
oraz rzeźba św. Michała Archanioła.