zaloguj

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie koło Ustki

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Na wschód od Ustki jest kościół Matki Bożej Częstochowskiej.Świątynia została poświęcona 25 czerwca 1374 roku przez biskupa kamieńskiego Filipa. Gotycki kościół pochodzi z XV wieku. Jest to obiekt ceglany na rzucie
prostokąta, otynkowany, oskarpowany, z czterobocznie zamkniętym prezbiterium. Od zachodniej strony
ma czterokondygnacyjną wieżę na planie kwadratu,zakończoną barokowym hełmem. Okna i portal tego
obiektu są ostrołukowe, w prezbiterium występuje sklepienie żebrowe. Zabytkowy jego wystrój wewnętrzny
stanowi duży, spiżowy dzwon z napisem w gotyckiej minuskule i barokowa ambona z XVIII wieku.