zaloguj

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Siedziba parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, pochodzi najprawdopodobniej z 1727 roku, a jej gruntowny remont przeprowadzono w 1930 roku. Jest to budowla wykonana w konstrukcji szkieletowej, pięcioosiowa, usadowiona nawowa z trójbocznym prezbiterium,na ławach ceglanych i częściowo kamiennych. Dwuspadowy dach jest pokryty dachówką.Od strony zachodniej przylega do niej wieża w konstrukcji o wysokości 26 m.Świątynia wzniesiona została na rzucie prostokąta o wymiarach 12 x 28 m i przykryta stropem drewnianym o zaokrąglonych bokach z pozornymi lunetami.Wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi z XVII 1 XVIII wieku. Najcenniejszym jego elementem dekoracyjnym jest manierystyczny ołtarz główny. Również opracowanie rzeźb i detali snycerskich wskazuje na rękę mistrza. Retabulum ołtarza wypełnia obraz pędzla, na którego odwrocie znajduje się data 1641 i napis o jego fundacji przez burmistrza gdańskiego Jana Czirenberga i innych opiekunów kościoła. Także malowidła z tego ołtarza, jak „Pascha”„Zmartwychwstanie”, to dzieła uznanego twórcy. Manierystyczna ambona pochodzi z około połowy XVII wieku, a chrzcielnica z 1640 roku,późnobarokowy prospekt organowy. Na wieży wisi dzwon z początku XX wieku, na jej ścianie południowej zaś znajdują się dwa zegary słoneczne, jeden kamienny datą 1653, a drugi drewniany z początkuXIX wieku. Kościół otacza cmentarz.