zaloguj

Kościół farny Matki Boskiej Częstochowskiej w Darłowie

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

W ujściu Wieprzy do Bałtyku jest położone Darłowo, w którym znajduje się gotycki kościół farny Matki Boskiej Częstochowskiej z 1394 roku. Ufundowany przez księcia Bogusława VII. Jest to budowla trzynawowa, orientowana, z wyodrębnionym prezbiterium. Imponuje ona rozmiarami i wieżą 60-metrowej wysokości. Sklepienia naw są gwiaździste, w zakrystii - palmowe. W wejściach zachowały się oryginalne portale tudorowskie. Poniżej dachu nad nawami, który w 1991 roku pokryto miedzianą blachą. Spalony w latach1585, 1624 i 1722, był odbudowywany. Do 1945 roku znajdował się w nim słynny „srebrny ołtarz”, składający się z 27 płytek umieszczonych w barokowej szafie z czarnego hebanu o wymiarach 3 x 1,5 m. Osiem płytek odnaleziono w 1954 roku i znajdują się one w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zabytkowy wystrój wnętrza stanowi obecnie prawie 30 zabytków, z których na wyróżnienie zasługuje późnorenesansowa ambona z 1684 roku, organy oraz sarkofagi króla zjednoczonej Skandynawii Eryka (1382-1459), księżnej Elżbiety (1580-1653), żony ostatniego księcia zachodniopomorskiego Bogusława XIV i księżnej Jadwigi(1595-1650), żony księcia Ulryka, brata BogusławaXIV.