zaloguj

Kolonia domów mieszkalnych dla robotników z 19 wieku w Lęborku

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Pod koniec XIX wieku, obok reprezentacyjnego budownictwa mieszkaniowego, zaczął się też ruch budowlany poza centrum miasta. Nowoczesny jak na owe czasy projekt kolonii domów mieszkalnych dla robotników miejscowej fabryki zapałek został nagrodzony na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 roku. Według tego planu wzniesiono dwa typy domów robotniczych. Jeden z nich zbudowano w południowej pierzei ul. Grunwaldzkiej (niezachowany) i przy ul. Targowej, gdzie niskie, otynkowane, dwukondygnacyjne, usytuowane w niewielkich odległościach od siebie budynki tworzą równoległe układy szeregowe. Przestrzenie między tylnymi elewacjami wypełniają podwórza gospodarcze, zaś od strony ulicy niewielkie ogródki. Na osiach skrajnych umieszczone są wejścia, a partie środkowe wieńczą trójkątne szczyty.