zaloguj

  

QrCode


Kościół farny św. Krzyża w Tczewie

Fara świętego Krzyża jest jednym z najmonumentalniej rozbudowanych kośćiołó…

Kościół Św. Stanisława Kostki w Tczewie

Poklasztorny kościół dominikański pod wezwaniem Św.Stanisława Kostki.Ufundo…

Zamek pokrzyżacki w Gniewie(XIII-XIVw.)

Zamek w  został zbudowany przez Krzyżaków. Początek jego budowy&n…