zaloguj

  

QrCode


Stary Browar w Lęborku

Budynek nawiązuje do średniowiecznej architektury obronnej - obiekt wybudow…

Pamiątki po twórcy telewizji i inne zbiory muzeum historyczno-archeologicznego

Muzeum narodziło się z bezinteresownych działań lokalnych patriotów - miłoś…

Zamek krzyżacki w Lęborku

Zespół zamkowy zajmuje południowo-zachodni narożnik starego miasta i leży t…

Młyn przy zamku krzyżackim

Z pokrzyżackich budynków gospodarczych w niezmienionym kształcie zachował s…

Wieża cisnień Bismarcka

Wraz z kanalizacją mista w 1912, wznisiono wieże cisnień. Wybudowana w miej…

Kamienne kręgi w Lęborku

Dawne miejsce obrzędów Gotów. Kręgi lęborskie wyróżniają się wyjątkowo dużą…

Kościół św. Jakuba w Lęborku

Kościół św. Jakuba jest najcenniejszym zabytkiem Lęborka. Budowę fary uloko…

Mury obronne w Lęborku

Mury obronne nadal osłaniają centrum od północy i zachodu a w bardzo wyszcz…

Kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Kościół Najświętszej Maryi Panny wznosi się u północnych granic śródmieścia…

Monumentalny budynek w stylu ekspresjonistycznym

Monumentalny trójskrzydłowy obiekt zbudowany w latach 1926-29. Rzadki przyp…

Deptak w Lęborku

Główny szlak handlowo-spacerowy miasta z zespołem kamieniczek mieszczańskic…

Stare miasto w Lęborku

Stare miasto leży na prawym brzegu rzeki, otoczone pozostałościami murów ob…

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

Miejska Biblioteka Publiczna w dawnej, zbudowanej w 1918 roku kamienicy Joh…

Budynek dworca w Lęborku

Kompleks budynków z czerwonej cegły z 1870 roku oddany do użytku wraz z uru…

Pomnik Sybiraków

Pomnik kamienno - miedziany ku pamięci Zesłanym na Sybir, ufundowali Mieszk…