zaloguj

Kaplica świętej Gertrudy w Darłowie

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Świętą Gertrudę uznawano w średniowieczu za patronkę rybaków, żeglarzy, pielgrzymów, podróżników, a na
wet żebraków. A zatem nic dziwnego, że pod jej wezwaniem fundowano kaplice i kościoły w miastach nadbrzeżnych i portowych, chociaż miała ona konkurenta w osobie św. Mikołaja. Między innymi również w Darłowie zbudowano kaplicę św. Gertrudy. Dokładna data jej budowy jest do dziś sporna, a rozbieżności są znaczne. Niektórzy badacze sądzą, że została ona zbudowana w drugiej połowie XIV wieku, inni natomiast są zdania, że miało to miejsce w drugiej połowie XV wieku. Większość skłania się jednak do 1457 roku. Jeśli tak było, to mógł ją ufundować książę Eryk I, były władca trzech koron, który w maju 1449 roku powrócił na Pomorze w wieku prawie siedemdziesięciu lat. Jego burzliwy żywot, w znacznym stopniu spędzony na morzu, mógł uzasadniać wybór św. Gertrudy na patronkę fundowanej kaplicy. Może potraktował ją jako kaplicę grobową, gdyż zmarł w dwa lata później. Nie został jednak pochowany w krypcie pod kaplicą, lecz w grobowcu w podziemiach darłowskiego kościoła parafialnego, gdzie w 1724 roku, po przeszło dwóch i pół wieku, odkryto jego trumnę. Pierwsza wzmianka o kaplicy pochodzi z 1497 roku. Wspomniano o niej również w opisie wizytacji księcia zachodniopomorskiego Barnima XI dokonanej w 1539 roku. Jej obraz jest także widoczny na obrzeżu słynnej mapy Lubinusa z 1618 roku, co świadczy o jej znaczeniu.