zaloguj

Kalwaria Wejherowska

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

Zwana "Kaszubską Jerozolimą" od trzystu lat gości co roku w czasie trzech odpustów pielgrzymów z całych Kaszub - spod Kościerzyny, Kartuz, Luzina, Pucka i z Półwyspu Helskiego.

Jakub Wejher wojewoda malborski realizując obietnicę złożoną Bogu za ocalenie życia podczas oblężenia na Białorusi ufundował i zapoczątkował budowę kalwarii, a dokończyli jej budowę bliscy i spadkobiercy fundatora.

Budowę rozpoczęto w 1649 r., całość założenia rozplanowano na czterech wzgórzach wyrastających na południe od miasta, nazwanych gora Oliwną, Golgota, Syjonem. Zgodnie z lokalnym przekazem pod każda kaplice podsypano garść ziemi przywiezionej z Jerozolimy, a odległości między nimi odpowiadają etapom męczęńskiej drogi, jaką przebył Chrystus.

Opiekę nad Kalwarią sprawują franciszkanie, za wyjątkiem okresu, kiedy ich wejherowski konwent był zlikwidowany. Patronami świętych gór miasta byli nawet protestanci Keyserlingkowie.

Z inicjatywy w XVIII i XIX w. wyremontowano część kaplic. Kolejne prace zabezpieczające zrealizowano w połowie XX w. Jednak dopiero dzięki wysokiej dotacji unijnej, przyznanej w ramach projektu "Zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Pomorza poprzez utworzenie Parku Kulturowego w Wejherowie" w latach 2006 -2008 wykonano kompleksową renowacje kalwarii. W skład kalwarii wchodzi 25 kaplic i brama witalna.