zaloguj

Grób Hilarego Ewerta Krzemieniewskiego na cmentarzu Oksywskim

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Hilary Ewert Krzemieniewski urodził się w Kcyni w 1885 roku. W Niemczech ukończył prawo. W drugiej połowie lat dwudziestych zamieszkał w Gdyni. W dniu 10 listopada 1927 roku Rada Miasta powierzyła mu stanowisko zastępcy burmistrza, a po zwolnieniu go z tej funkcji, założył w 1930 roku pierwszą w tym mieści spółkę adwokacką. Piastował wiele funkcji społecznych, zmarł w 1951 roku, a na jego grobie widniej inskrypcja: Panie daj spocząć, bardzo się utrudził.