zaloguj

Fundamenty dawnego kościoła z XIV wieku w Bytowie

 

zabytki

 

głosów0

ocena0

W miejscu, w którym od XIV w. znajdowała się najważniejsza dla miasta świątynia podziwiać możemy odsłonięte fundamenty oraz gotycką wieżę - jedyny zachowany fragment kościoła spalonego wraz z całym śródmieściem w 1945 roku. Obecnie znajduje się tu oddział Muzeum Zachodnio - Kaszubskiego. Fundamenty nawy głównej zostały odkryte i stanowią atrakcję turystyczną. Dzieje dawnego kościoła św. Katarzyny sięgają XIV w. W czasie wojen ze Szwecją w XVII stuleciu został spalony, odbudowany dopiero w 1716 r. Niemal całkowicie zniszczony został przez wojska radzieckie w 1945 r., a w latach sześćdziesiątych XX wieku przeprowadzono prace zabezpieczające i rekonstruujące wieżę. W ostatnim czasie teren placu poddany został pracom archeologicznym, dzięki czemu wyeksponowane zostały fundamenty kościoła.