zaloguj

Cerkiew prawosławna NMP w Koszalinie

 

zabytki, undefined

 

głosów0

ocena0

Jest to dawny kościół zamkowy Trójcy Świętej, ceglany, z wieżą, jednonawowy, zbudowany na planie prostokąta w latach 1602-1609 za panowania księcia pomorskiego Franciszka.Od zachodniej strony przylega do niego znacznie późniejsza kruchta, ale jego prezbiterium nie zachowało się. Całość przykrywa dwuspadowy dach, oświetlają go smukłe okna ostrołukowe, południową ścianę wzmacniają skarpy. Najciekawsza elewacja wschodnia zachowała gotycki łuk tęczowy oraz dekoracyjny parapet ceglanego lektorium pomiędzy nawą i prezbiterium. Wyposażenie spłonęło podczas pożaru w 1718 roku, a ocalałe mury wykorzystano podczas odbudowy w 1724 roku; zasypano gruzem i ziemią sklepienia podziemi i prawdopodobnie rozebrano zniszczone prezbiterium. Podczas kampanii napoleońskiej w 1807 roku, po usunięciu z niego ambony, ołtarza i empor, zamieniono go na magazyn. W 1820 roku, po ponownej konsekracji, przeznaczono go na cele kultowe. W 1839 roku dobudowano do niego wieżęz sygnaturką, a w 1865 roku kruchtę.