zaloguj

  

QrCode


Kaktus z nad morza - kaktusiarnia Państwa Hinzów

Kolekcja uznawana za jedną z największych w europie. Liczy bowiem 6,5 tysią…

Bunkry wojskowe na Górze Markowca

Pamiątki poniemieckie z czasow II wojny światowej, ze wzgórza o wysokości 9…

Kościół w Smażynie

Kościół z 1865 roku pod wezwaniem św. Antoniego pierwotnie należał do prote…

Dwór w Smażynie

Pałac Wejherów zbudowany został w połowie XIX wieku w stylu neoklasycystycz…

Młyn na Bolszewce

Młyn na rzece Bolszewce z XIX wieku.

Kurchany z X-XII wieku

W lesie za wioską znajduje się zespół 16 kurchanów usypanych w X-XII wieku …

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościół pw. Serca Jezusowego zwraca uwagę bieloną wieżą zwieńczoną galeryjk…

Dwór w Miłoszewie

Dwór jest pozostałością zespołu folwarcznego, zbudowany w poł. XIX w. przez…

Monumentalny modernistyczny kościół

Monumentalny, modernistyczny kościół pw. Marii Magdaleny został zbudowany t…

Chata kaszubska

Typowa chata kaszubska.

Szkoła kaszubska

Na pustkach za wsią, zwanych Głodnicą, zachował się niepozorny, murowany bu…

Młyn w Tłuczewie

Murowany młyn wodny z początku XX wieku, nadal działający.

Dwór w Rekowie

Rekowo lokowane jako wieś rycerska, ale od XV w. królewska. Dopiero w 1871 …

Dwór w Górze

Bezstylowy dwór dawnych właścicieli folwarku, zbudowany u schyłku XIX w. Ni…

Dworek w Zelewie

Niepozorny, bezstylowy dworek starej szlachty kaszubskiej Bach-Żelewskich, …