zaloguj

  

QrCode


Baszta Morze Czarne w Stargardzie Szczecińskim

Wybudowana w stylu gotyckim, będąca częścią obwarowań miejskich. Powstała w…

Baszta Tkaczy w Stargardzie Szczecińskim

Zwana także Lodową. Została wybudowana w połowie XV w. Wysoka na 31m. Część…

Baszta Białogłówka w Stargardzie Szczecińskim

Zbudowana w pierwszej połowie XV w. Swoją nazwę przyjęła od zwieńczającego …

Baszta Jeńców w Stargardzie Szczecińskim

Zbudowana na przełomie XV-XVI. Jest w kształcie cylindra o wysokości 13m. O…

Spichlerz w Stargardzie Szczecińskim

Zbudowany z cegły w 1685 r. Zaprojektowany na planie prostokąta, jako jedno…

Arsenał w Stargardzie Szczecińskim

Zbudowany w roku 1500 w stylu gotyckim. Ściany udekorowane układanymi z ceg…

Wieża Ciśnień w Stargardzie Szczecińskim

Zbudowana w 1896-1897, położona w Parku Chrobrego. Ma 65 m. wysokości. Na p…

Pałac w Giżynku

Budynek pałacowy,wybudowany w II połowie XIX w. ,w stylu neogotyckim. Funda…

Dom Protzena w Stargardzie Szczecińskim

Kamienica w stylu gotyckim, zbudowana w pierwszej połowie XV w. na planie p…

Mury obronne w Stargardzie Szczecińskim

Gród w Stargardzie istniał już X w. otoczony wałami drewnianymi. Dostępu do…

Cmentarz żydowski w Baniach

Cmentarz z 1812r. Większość nagrobków wykonana była z czarnego marmuru ze z…

Dom pracownika Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsk

Dom pod numerem 23 pośrednio związany jest obroną Poczty Polskiej w Wolnym …