zaloguj

  

QrCode


Kaplica Pałacu Heroda

Budowe kaplicy rozpoczęto w 1654 roku z fundacji Joanny Katarzyny Radziwiłł…

Kaplica Podjęcia Krzyża - Kalwaria Wejherowska

Kaplica zbudowana przed 1654 rokiem ufundowana została przez Cecylię Eleono…

Kaplica Pierwszego Upadku Chrystusa

Najstarsza kaplica pochodząca z 1649 roku ufundowana przez Księdza Mateusza…

Kaplica Spotkania Chrystusa z Matką Bożą

Jedna z najpiękniejszych kaplic Kalwarii, ufundowana przez pierwszą żonę Ja…

Kaplica Cyrenejczyka - Kalwaria Wejherowska

Budowę kaplicy ukończono do roku 1654 jej fundatorem byli dworzanie Jakuba …

Kaplica Weroniki - Kalwaria Wejherowska

Kaplica św. Weroniki ufundowana została jako piąta w Kalwarii Wejherowskiej…

XVIII Kaplica Bramy Łez, Drugi Upadek Chrystusa - Kalwaria Wejherowska

Kaplica Bramy Łez należy do szeregu ośmiu kaplic ufundowanych przez Jakuba …

XIX Kaplica Płaczących Niewiast - Kalwaria Wejherowska

Jest to najmniejsza kapliczka należąca do fundacji Jakuba Wejhera, która po…

XX Kaplica Trzeciego Upadku Chrystusa - Kalwaria Wejherowska

Kaplica zbudowana do roku 1657 ufundowana została przez Jakuba Wejhera. Poł…

XXI Kaplica Obnażenia Chrystusa - Kalwaria Wejherowska

Kaplicę ufundowała Joanna Katarzyna, druga żona Jakuba Wejhera przed 1665 r…

XXII Kaplica Przybicia do Krzyża - Kalwaria Wejherowska

Kaplica ufundowana przez Jakuba Wejhera wybudowana została w czasie pierwsz…

XXIII Kościół Trzech Krzyży - Kalwaria Wejherowska

Na samym szczycie Golgoty wznosi się największa i najokazalsza z kaplic zwa…

XXIV Kaplica Zdjęcia z Krzyża - Kalwaria Wejherowska

Kaplicę ufundowała druga żona Jakuba Wejhera Joanna Katarzyna z Radziwiłłów…

XXV Kaplica Gróbu Chrystusa - Kalwaria Wejherowska

Kaplica Grobu Chrystusa została ufundowana przez Annę Konstancję Wejherównę…

Pomocnicza łódź rybacka "CHA-11", Muzeum Rybołówstwa w Helu

Wykonana w 1956 roku przez szkutnika Franciszka Hintzke z Chłapowa dla rodz…