zaloguj

  

QrCode


Kosciół świętego Jana w Gdańsku

Pierwsza informacja źródłowa o tym miejscu pochodzi z roku 1358, dowodzi o …

Kościół świętego Bartłomieja w Gdańsku

Świątynia powołano na przełomie XIV i XV wieku, budowano ja etapami. Świeżo…

Kościół świętego Jakuba w Gdańsku

Początki świątyni w tym miejscu sięgają roku 1415, kiedy to gildia szyprów …

Kaplica Wniebowstąpienia

Kaplica wieńcząca szczyt Góry Oliwnej nawiązuje do Chrystusowego Wniebowstą…

Kaplica Ogrójca

Kaplica przypomina pobyt Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym. Zbudowana została w …

Kaplica Pocałunku Judasza

Fundatorem tej niewielkiej kaplicy wybudowanej przed 1657 rokiem był Jakub …

Kaplica Grobu Matki Bożej

Kaplica zbudowana przed 1658 rokiem, ufundowana została przez Joannę Katarz…

Kaplica nad Cedronem

Cedron w czasach biblijnych oddzielał Górę Oliwną od Jerozolimy. Żołnierze …

Kaplica Bramy Jerozolimskiej

Kaplica z 1654 roku zwana również Bramą Wschodnią lub Bramą Wód, ufundowana…

Kaplica Domu Annasza

Kaplicę zbudowaną przed rokiem 1654 ufundował Jakub Wejher. Przypomina przy…

Kaplica Wieczernika

Kaplica zbudowana po 1657 roku, po śmierci Jakuba Wejhera, nawiązuje do dom…

Kaplica Domu Matki Bożej

Kaplica zbudowana w 1660 roku po śmierci Jakuba Wejhera, nawiązuje do trady…

Dworzec Główny w Gdańsku

Reprezentacyjny, przestronny i zaliczany do najciekawszych tego typu obiekt…

Kaplica Domu Kajfasza

Kaplica zbudowana przed 1654 rokiem została ufundowana przez Jakuba Wejhera…

Kaplica Pałacu Piłata

Kaplica zbudowana przed 1654 rokiem została ufundowana przez Jakuba Wejhera…